• Lagstadgad revision
  • Revisionsmöte med ekonomisk analys för bostadsrättsföreningar
  • Revisionsnära konsulttjänster
Vår målsättning är att vi alltid ska genomföra granskningen och lämna revisionsberättelse i tid inför stämmor och årsmöten.