Bolaget startades 2011 av revisor Per Engzell.

Jag har arbetat som revisor sedan 1981 och fick min auktorisation 1988.
Tidigare har jag varit anställd på ett av Sveriges mest välrenommerade revisionsbolag.
Jag var auktoriserad fram till oktober 2023 då inriktningen ändrades till enbart revision av bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar.
Genom specialiseringen kan inte auktorisationen behållas, vilket normalt inte heller krävs för dessa kunder om det inte finns krav i stadgarna. Mitt arbete består av revision och tillhörande rådgivning i bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar, se vidare under tjänster.
Min bas finns vid Mörby Centrum. Revisionsmöten sker numera till största delen via Teams-möten men kan även ske via fysiska möten.
Läs mer om min specialkompetens eller kontakta mig direkt för mer information.