Revision av Bostadsrättsföreningar

Under mer än 30 år har Per Engzell varit vald revisor för ett betydande antal bostadsrättsföreningar, knutna till både större och mindre förvaltare.
En viktig del i revisionen är revisionsmötet, med representant från styrelsen och eventuell vald internrevisor.
Vid mötet går vi igenom bl a årsredovisning, granskning, underhållsplanering och bedöma eventuella risker i verksamheten. Vi kan även ta fram en ekonomisk analys för föreningen med bedömning av verksamheten utifrån olika nyckeltal.