Hej mitt namn är Per Engzell och jag är professionell revisor och arbetar
med revision och rådgivning i bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar.
Läs mer om min specialkompetens eller kontakta mig direkt för mer information.

Per Engzell
Professionell Revisor